Uw gids
bij kanker
& werk

Een initiatief begeleid door
de Stichting Tegen Kanker & The Majin Foundation

Ik ben een coach

Een Allezi-opleiding, waarom?
Onze opleiding ondersteunt en versterkt coaches die mensen met en na kanker richting werk of een actief leven begeleiden. Je krijgt er een uitgebreid inzicht op de impact die de diagnose heeft op het leven én het werk van iemand met kanker. Je leert hoe je je coachee nog beter kunt begeleiden in de afstemming van behandeling en herstel op zijn leven als professional. We zoeken hoe iemand met kanker vanuit zijn kracht terug in het werkveld kan stappen, en daardoor ook mee zijn herstel kan ondersteunen. Een Allezi-opleiding focust zich dus op specifieke coachingsvaardigheden rond kanker en werken. Na een succesvol traject word je lid van het Allezi-netwerk, met het bijhorende kwaliteitslabel: via intervisie, supervisie en bijscholing blijf je je kennis en vaardigheden nadien voortdurend aanscherpen.

Het Allezi-label is een kwaliteitskenmerk voor coaches die specifieke kennis hebben over de beleving en uitdagingen die mensen met en na kanker tegenkomen op hun weg naar werk.

Wie kan een Allezi-opleiding volgen?

We starten vanuit de basiscompetenties die jij als coach al kreeg in je initiële opleiding, dus je hoeft nog geen specifieke kennis of ervaring rond kanker als ziekte of bijvoorbeeld de arbeidswetgeving te hebben. De Allezi-opleiding is een toegevoegd specialisme voor o.a. loopbaancoaches, stress- en burn-out coaches, (onco-)psychologen of orthopedagogen. Ook HR-professionals en recruiters zullen zich bij ons trouwens verder kunnen specialiseren.

Opleidingen

De Allezi-opleiding combineert een online theoretisch luik met 6 praktijkdagen. Daar oefenen we interactief de kennis en vaardigheden op basis van bestaande casuïstiek. We werken doelgericht in 4 modules. Na een geslaagd traject volgt een gesuperviseerde begeleiding, en tot slot wordt het Allezi-label toegekend.

Module 1: kanker als ziekte

Je leert je coachee steun bieden in zijn beleving tijdens het traject naar een actieve rol, en plaatst die in een ruimer perspectief. Je maakt hem wegwijs in de eerste stappen richting een haalbare werkcontext, en kunt hem gidsen in wat wettelijk nodig is in de sociaal-economische realiteit.

Module 2: kanker en werk

Je activeert de zelfsturende vaardigheden van je coachee, en ontwikkelt samen een haalbaar en evenwichtig stappenplan voor zijn traject. Je brengt de stakeholders in kaart en bewaakt de communicatie op medisch, sociaal en professioneel vlak. Je detecteert onder- en overbelasting van je coachee en pakt die samen met hem aan.

Module 3: sociaal-juridische en deontologische aspecten

We focussen op het wettelijke kader van rechten en plichten, gaan na wat de mogelijkheden en hulpbronnen kunnen zijn. Je kunt als procesmanager inschatten hoe je met informatie en documentatie omgaat binnen het deontologische kader.

Module 4: herstelbevorderend werken

Je leert hoe je samen met jouw coachee op zoek gaat naar zijn kracht, en hoe je die samen kunt inzetten om terug actieve controle te krijgen. Je brengt naar boven hoe de stap naar werk en zinvolle invulling zijn herstel mee kan ondersteunen.

“De betrokkenheid die je als coach ongetwijfeld al hebt, wordt door Allezi nog breder ondersteund door wetenschappelijk gefundeerde kennis en expertise.”
Huget Désiron – Allezi-docent

Allezi-coach worden? Contacteer ons!

Wil jij mensen met kanker gidsen op hun weg naar werk en actieve beleving? Ben je op zoek naar een wetenschappelijke verdieping van je aanpak? Nieuwsgierig naar het Allezi kwaliteitslabel en netwerk van coaches? Stuur ons je boodschap en we contacteren je zo snel mogelijk.